☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Управен одборПретседател

Мирјана Пеева

Членови

Елизабета Чилевска-Пандева
Катерина Трајкова
Тони Узунов
Александар Димов

Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015