☎ 034/ 381-538, e-mail: info@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка
повеќе
Медиа
Расчистување на снегот во Валандово
22.5.2018


Изработка на бунар за вода за пиење во Татарли
22.5.2018

Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово