☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
СоопштенијаЈАВЕН ОГЛАС за засновање работен однос на неопределено време

Објавен на 16.2.2021 - Огласот може да го погледнете детално на селдниот линк


Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015