☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Здравствена состојба на водатаИзвештај од тестирање
19.06.2018
Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015