☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Надзорен одборПретседател

Марија Чурлинова Јорданова

Членови

Весна Лазарова
Катерина Трајкова
Дејан Тушевски
Горан Ѓоргиев

Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015