☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Отворени огласиПредмет на набавка – 25 пластични контејнери со капак

Објавен на 29.10.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 05/2018

Краен рок за отварање на понудите на 05.11.2018 11Ч


Предмет на набавка – потопна пумпа

Објавен на 13.06.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 04/2018

Краен рок за отварањето на понудите на 09.07.2018 09:00


Предмет на набавка – набавка на моторни бензини и дизел горива

Објавен на 02.04.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки.

Отварање понуда – за доставување на понуда краен рок до 18.04.2018 13.00 часот


Предмет на набавка – набавка на канцелариски материјали

Објавен на 27.04.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки јавни набавки со број 02/2018

Краен рок за отварањето на понудите на 07.05.2018 13Ч


Предмет на набавка – набавка на водоводни материјали и резевни делови

Објавен на 17.05.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 03/2018

Краен рок за отварање на понудите на 28.05.2018 13Ч

Склучени договориДоговор за сукцесивна набавка на услуги за анализа на вода за пиење 2023.


Договор за сукцесивна набавка на потопни пумпи и опрема 2023г.


Договор за сукцесивна набавка автогуми и гуми за тешки возила 2023г.


Договор за сукцесивна набавка на на натриум хипохлорит 2023г.


Договор за сукцесивна набавка на канцелариски материјали 2023г.


Договор за набавка на моторен бензин, дизел гориво и авто ТНГ 2023г.


Договор за набавка на услуги од агенција за привремени вработувана 2023г.


Договор за набавка на услуги 2023г.


Договор за пумпи и опрема 2022г.


Договор за набавка на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас 2022г.


Договор за набавка на натриум хипохлорид 2022г.


Договор за набавка на моторни масла и мазива 2022г.


Договор за набавка на услуги од агенција за привремени вработувања 2022г.


Договор за автогуми и гуми за тешки возила 2022г.


Договор за анализа на вода за пиење 2022г.

Систем за Јавни НабавкиТековни огласи


Известување за склучен договор


Известување за реализиран договор


Договор за набавка на моторни масла и мазива 2022г.


Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015