☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќеПријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015