☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Отворени огласиПредмет на набавка – 25 пластични контејнери со капак

Објавен на 29.10.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 05/2018

Краен рок за отварање на понудите на 05.11.2018 11Ч


Предмет на набавка – потопна пумпа

Објавен на 13.06.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 04/2018

Краен рок за отварањето на понудите на 09.07.2018 09:00


Предмет на набавка – набавка на моторни бензини и дизел горива

Објавен на 02.04.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки.

Отварање понуда – за доставување на понуда краен рок до 18.04.2018 13.00 часот


Предмет на набавка – набавка на канцелариски материјали

Објавен на 27.04.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки јавни набавки со број 02/2018

Краен рок за отварањето на понудите на 07.05.2018 13Ч


Предмет на набавка – набавка на водоводни материјали и резевни делови

Објавен на 17.05.2018 - Огласот е објавен на електронскиот систем на јавни набавки со број 03/2018

Краен рок за отварање на понудите на 28.05.2018 13Ч


Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015