☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Годишни Извештаи
Извештај за 2017 година
За Word документ да видиме
Дали точно работат и сликите
Тест дали ке работи новата измена
Пресметки за 2012
Извештај за 2012 година
Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015